Мирослав Янчев  представи опита на Златоград в  разделното събиране на отпадъците
 
Кметът на Община Златоград, лауреат в конкурс ЕКООБЩИНА 2017 в категория „Устойчиво управление на отпадъци“, представи системата за разделно събиране на отпадъците в общината. Темата на събитието бе „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от разделното събиране до икономическото и енергийното им оползотворяване”, което е част от конкурса Екообщина 2018. 
Системата за разделно събиране на отпадъци стартира през 2016 г., с поетапно преминаване от смесена система към система за разделно събиране на отпадъците от типа „От врата на врата“. Бе проведена и активна информационна политика. Резултатите са драстично намаляване на количеството битови отпадъци, депонирани на Регионалното депо. Добрите резултати са постигнати благодарение на осъществяването на информационни кампании за отговорно отношение към управлението на отпадъците и недопускане на нерегламентираното им обезвреждане. Ангажирането на гражданите в ежегодните общински доброволчески инициативи за почистване на околната среда е също ключово.

Домакин на събитието беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, който приветства участниците в мероприятието, подчерта важността от обмяната на опит между двете държави и заяви задоволството си от активните действия на двете страни в тази посока.. Гост на събитието бе Николай Кънчев, зам.-министър на околната среда и водите. Семинарът бе открит от Пиер Галио, ръководител на отдел „Потребление и превенция“, Агенция за околна среда и контрол върху енергията (ADEME).

Над 60 представители на местната власт и партньори на ЕКООБЩИНА обсъдиха заедно с френски експерти управлението на отпадъци и представиха своя опит в превенцията, като обмениха ценно ноу-хау в областта на разделното събиране и депониране на битови отпадъци.

Търсенето на носии и реплики на хайдушки оръжия двойно увеличено

 

 

Търсенето на носии, реплики на хайдушки оръжия и допълнения от автентичното облекло от времето на комитите се е увеличило двойно през последните години, според Александър Митушев, управител на Етнографския ареален комплекс в Златоград. Работилниците в комплекса получават все повече поръчки от цялата страна, както и от българи от Канада, Великобритания, Германия. Покупките на мъжки и женски носии, облекла в етно стил, гайди, геги, чанове, барутници, ножове, ками, реплики на пушки осезаемо се увеличават в сезона на съборите и при възстановки на исторически събития от българската история.

Ретро и антикварните модели са модерни, категорични са майсторите в работилниците в Стария град. В  Етнографският комплекс работят грънчарска, ножарска, сарашка, резбарска, златарска, терзийска, тъкачна, гайтанджийска и цървулджийска работилници, чиито изделия стават все по-актуални. Участниците във възстановки на въстания и различни исторически събития пазаруват от чаршията в Златоград облеклото и всички атрибути, свързани с пресъздаване на образите от преди векове. Като задължителен елемент се включват  и реплики на стари пушки.

В народни носии ще бъдат и  повечето от гостите и участниците в традиционния Празник на златоградското чеверме на 5 май, обясняват домакините. Работилниците в Етнографския комплекс „обличат” и част от изпълнителите в ежегодната възстановка през септември „Един пазарен ден в Златоград от преди век”.

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1788384

Търсенето на носии и реплики на хайдушки оръжия двойно увеличено

 

 

Търсенето на носии, реплики на хайдушки оръжия и допълнения от автентичното облекло от времето на комитите се е увеличило двойно през последните години, според Александър Митушев, управител на Етнографския ареален комплекс в Златоград. Работилниците в комплекса получават все повече поръчки от цялата страна, както и от българи от Канада, Великобритания, Германия. Покупките на мъжки и женски носии, облекла в етно стил, гайди, геги, чанове, барутници, ножове, ками, реплики на пушки осезаемо се увеличават в сезона на съборите и при възстановки на исторически събития от българската история.

Ретро и антикварните модели са модерни, категорични са майсторите в работилниците в Стария град. В  Етнографският комплекс работят грънчарска, ножарска, сарашка, резбарска, златарска, терзийска, тъкачна, гайтанджийска и цървулджийска работилници, чиито изделия стават все по-актуални. Участниците във възстановки на въстания и различни исторически събития пазаруват от чаршията в Златоград облеклото и всички атрибути, свързани с пресъздаване на образите от преди векове. Като задължителен елемент се включват  и реплики на стари пушки.

В народни носии ще бъдат и  повечето от гостите и участниците в традиционния Празник на златоградското чеверме на 5 май, обясняват домакините. Работилниците в Етнографския комплекс „обличат” и част от изпълнителите в ежегодната възстановка през септември „Един пазарен ден в Златоград от преди век”.

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1788384

Приключи традиционното пролетно почистване в Община Златоград

 

От 15 март до 15 април се проведоха серия масови кампании за почистване от отпадъци на общинската пътна мрежа, речно корито, дерета, междублокови пространства в Златоград.
Призовани бяха всички жители на общината, учреждения и институции, фирми и предприятия да организират почистване на прилежащите площи около домовете си, стопанисваните от тях обекти и сгради, както и да се включат в организираните общински мероприятия. По време на кампанията бяха събрани и извозени над 600 чувала с отпадъци. Доброволният труд и усилията, които положиха всички участници в акцията доказват екологичното самосъзнание на гражданите и желанието за опазване на околната среда. Активно участие в инициативата взеха представители на различни институции: Районно управление Златоград, Граничен полицейски участък Златоград, Държавно горско стопанство Златоград, Дирекция „Бюро по труда” гр. Златоград, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Златоград, Общинска служба „Земеделие”, МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”, Общинска администрация Златоград, „Белотекс - 95” АД, „Бултекс” ЕООД гр. Златоград, „Югстрой” гр. Златоград, „Лайънс клуб”, „Интернешънъл Асет банк” клон Златоград, клуб „Интеракт”, жители от всички населени места в общината, всички училища, детски градини и центрове, предоставящи социални услуги на територията на Община Златоград.
В резултат на положените усилия бяха почистени пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до язовир Златоград; пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до разклона за с. Старцево; пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до разклона за с. Долен; прилежащи площи и скатовете и отводнителните канавки на пътна отсечка от изхода на Златоград до ГКПП; Здравна пътека „Бучето”; районът около сградата на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”; междублокови пространства в гр. Златоград; пътна отсечка от центъра на с. Старцево до местността „Белите камъни” и местността „Оловото”; районите около детски градини, училища и обществени институции. Бяха почистени нерегламентирани сметища на територията на с. Старцево, с. Долен, с. Ерма река, с. Страшимир, с. Аламовци, с. Пресока, с. Цацаровци и с. Кушла.
В мероприятието се включиха и следните дарители: „Строител” ЕООД , „Съни Маркет”, „Бултекс” ЕООД, „Белотекс-95” АД и Аптека „Елвира”, които осигуриха консумативи за кампанията – чували и ръкавици.
Кметът на Златоград Милослав Янчев благодари на всички съграждани, проявили отговорност и съпричастност към каузата за по-чист роден край и допринесли с труда си за почистването на Община Златоград.

Приключи традиционното пролетно почистване в Община Златоград

 

От 15 март до 15 април се проведоха серия масови кампании за почистване от отпадъци на общинската пътна мрежа, речно корито, дерета, междублокови пространства в Златоград.
Призовани бяха всички жители на общината, учреждения и институции, фирми и предприятия да организират почистване на прилежащите площи около домовете си, стопанисваните от тях обекти и сгради, както и да се включат в организираните общински мероприятия. По време на кампанията бяха събрани и извозени над 600 чувала с отпадъци. Доброволният труд и усилията, които положиха всички участници в акцията доказват екологичното самосъзнание на гражданите и желанието за опазване на околната среда. Активно участие в инициативата взеха представители на различни институции: Районно управление Златоград, Граничен полицейски участък Златоград, Държавно горско стопанство Златоград, Дирекция „Бюро по труда” гр. Златоград, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Златоград, Общинска служба „Земеделие”, МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”, Общинска администрация Златоград, „Белотекс - 95” АД, „Бултекс” ЕООД гр. Златоград, „Югстрой” гр. Златоград, „Лайънс клуб”, „Интернешънъл Асет банк” клон Златоград, клуб „Интеракт”, жители от всички населени места в общината, всички училища, детски градини и центрове, предоставящи социални услуги на територията на Община Златоград.
В резултат на положените усилия бяха почистени пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до язовир Златоград; пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до разклона за с. Старцево; пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до разклона за с. Долен; прилежащи площи и скатовете и отводнителните канавки на пътна отсечка от изхода на Златоград до ГКПП; Здравна пътека „Бучето”; районът около сградата на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”; междублокови пространства в гр. Златоград; пътна отсечка от центъра на с. Старцево до местността „Белите камъни” и местността „Оловото”; районите около детски градини, училища и обществени институции. Бяха почистени нерегламентирани сметища на територията на с. Старцево, с. Долен, с. Ерма река, с. Страшимир, с. Аламовци, с. Пресока, с. Цацаровци и с. Кушла.
В мероприятието се включиха и следните дарители: „Строител” ЕООД , „Съни Маркет”, „Бултекс” ЕООД, „Белотекс-95” АД и Аптека „Елвира”, които осигуриха консумативи за кампанията – чували и ръкавици.
Кметът на Златоград Милослав Янчев благодари на всички съграждани, проявили отговорност и съпричастност към каузата за по-чист роден край и допринесли с труда си за почистването на Община Златоград.

Най-добрият лесовъд в България е от.... Златоград

По повод Седмицата на гората, Южноцентрално държавно предприятие – Смолян връчи приза "Лесовъд на годината" за област Смолян. Тази година той се присъди на инж. Веселин Найденов – старши лесничей в ТП „ДГС Златоград“. Инж. Найденов получи признание и на национално ниво, получавайки отличието за най – заслужил лесовъд на България за 2017 година. Негов подгласник за област Смолян остана инж. Неделчо Недев – зам. -директор на Държавно горско стопанство „Славейно”. По време на събитието бяха отличени и наградени участниците в конкурса за детска рисунка на тема „Българската гора – част от европейското природно наследство“, а жителите и гостите на град Смолян имаха възможност да получат фиданки, предоставени от горските разсадници, стопанисвани от предприятието.

Златоградчани ще посрещнат благодатния огън в храм "Св.Георги Победоносец"

 

В навечерието на светлото Възкресение Христово, 7 април, от 23.00 часа, Църковното настоятелство при храм „Св. Георги Победоносец” в град Златоград кани всички жители и гости на града ни да вземат участие във възкресно-празничното богослужение в храм „Св. Георги Победоносец”, където ще могат да посрещнат благодатния огън, донесен от Йерусалим и да чуят патриаршеското и синодално Великденско послание.
След края на светата Божествена Литургия, всеки присъстващ ще получи от храма боядисано великденско яйце за благословение и „духовен бисер” от Библията или съкровищницата на светите отци.
Децата от ДГ „Снежанка” и ДГ „Радост” в Златоград, участвали в творческата работилничка „Великденски звън”, ще зарадват близките си с изработените празнични рисунки и картонен конструктор „Възкресение Христово” .

Златоградчани ще посрещнат благодатния огън в храм "Св.Георги Победоносец"

 

В навечерието на светлото Възкресение Христово, 7 април, от 23.00 часа, Църковното настоятелство при храм „Св. Георги Победоносец” в град Златоград кани всички жители и гости на града ни да вземат участие във възкресно-празничното богослужение в храм „Св. Георги Победоносец”, където ще могат да посрещнат благодатния огън, донесен от Йерусалим и да чуят патриаршеското и синодално Великденско послание.
След края на светата Божествена Литургия, всеки присъстващ ще получи от храма боядисано великденско яйце за благословение и „духовен бисер” от Библията или съкровищницата на светите отци.
Децата от ДГ „Снежанка” и ДГ „Радост” в Златоград, участвали в творческата работилничка „Великденски звън”, ще зарадват близките си с изработените празнични рисунки и картонен конструктор „Възкресение Христово” .