Четвъртък, 15 Юни 2017 09:28

Малко известни родопски дестинации в сферата на културния туризъм имат шанс да бъдат включени в международен проект Избрана

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Малко известни родопски дестинации в сферата на културния туризъм имат шанс да бъдат включени в международен проект

Министерството на туризма стартира информационна кампания по повод възможностите за кандидатстване по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”.

Като инициатива на Европейската комисия, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз, EDEN (ЕДЕН) е акроним на „European Destinations of ExcelleNce” – „Най-добри европейски дестинации”.

Общата цел на проекта е да се промотират най-добри ЕДЕН дестинации на националния и на избрани чуждестранни туристически пазари.

Проектът се базира на национални конкурси, които се провеждат ежегодно на определена тема, и целят подбор на „най-добра дестинация” за всяка участваща държава.

За настоящата година водещ е културният туризъм, като предложенията трябва да са свързани с малко известни/нововъзникващи дестинации. Ще бъдат класирани 5 от участващите и подали проекти, като една е „водещата дестинация”, а останалите са „подгласници". На петте класирани проекта ще бъде направено професионално фото заснемане и последващо промотиране.

Процедурата по кандидатстване, критериите за допустимост, методологията за оценка на кандидатурите, инструкции и ръководство за кандидатстване, в едно с формуляра за кандидатстване, ще бъдат публикувани в края на месец юни на страницата на българската ЕДЕН платформа: http://www.edenbulgaria.eu/.

Приемът на документи ще стартира на 1 юли 2017 г., а крайният срок за подаване на кандидатурите е 31 август 2017 г.

Влезте, за да коментирате