Неделя, 16 Ноември 2014 12:08

Родопите: най-новият район в инициативата Rewilding Europe Избрана

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Родопите: най-новият район в инициативата Rewilding Europe

 

Родопите са най-новият член на семейството на Rewilding Europe, паневропейска инициатива за възвръщането на дивата природа на стария континент. Районът бе официално обявен след задълбочена подготвителна работа. Родопите са много красива планина, един от районите в Европа с най-голямо биологично разнообразие и с огромен потенциал за връщането на дивaта природа,” както обяснява Стойчо Стойчев, директор по природозащитата в БДЗП и член на екипа на Rewilding Rhodopes (По-диви Родопи).

Родопите, югоизточна България са екологично свързани с дивите райони на юг от българската граница: южните склонове на едноименната планина и на Славянка в Гърция. На запад Родопите достигат до Северен Пирин и Рила с техните прочути национални паркове „Рила“ и „Пирин“. „ Целият този район оформя сърцевината на Рило-родопския масив, най-голямото планинско формирование на Балканите, което се простира над повече от 40,000 2  (4 милиона ха). В първите години на работата в този район на Rewilding Europe дейността ще бъде насочена в източната част на планината, Източните Родопи (1.4 милиона ха)“, допълва Стойчев.

 Rewilding-фокусът в Родопите

На основата на десетгодишна визия работата по възвръщането на дивата природа предвижда да се даде свобода на естествените процеси да оформят отново природата на Родопите, като се възстановяват и опазват естествените процеси“, казва Франс Схепер, изпълнителен директор на Rewilding Europe. “Основна роля ще имат ключови местни диви животни -  елени, диви коне, вълци и мечки, няколко вида лешояди (черен, египетски и белоглав), много грабливи птици и малкият по размер, но изключително  важен лалугер“.

В допълнение към това възвръщането на дивата природа ще се работи и за опазването на старите гори и за популяризирането на все повече режими за естествено управление на защитените зони и ловните концесии. Ще има и много работа за подкрепата на местни предприемачи, които да свържат своя бизнес с дивата природа и дивите животни. В рамките на района бяха подбрани четири приоритетни района, където да започне конкретната работа: Черноочене, Маджарово, Студен кладенец и Бяла река. „Тези приоритетни райони, общо около 100 000 ха, ще могат бъдат практически и вдъхновяващи примери за връщането на все повече дива природа“, казва Стефан Аврамов, експерт по дива природа вRewilding Rhodopes.

 

Rewilding-историята на Родопите

Концепцията rewilding (възстановяване на дивата природа ) не е нова за този район. Районът Родопи на Rewilding Europe се основава на опита и достиженията на  „Новото тракийско злато“ (НТЗ), който действаше между 2009 и 2014 с ключови партньори холандската организация Арк Натура и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).  Сред  основните постижения на проекта НТЗ  са успешната реинтродукция и разселване на големи тревопасни бозайници като благороден елен, диви коне тарпани и каракачански коне, елени лопатори, както и пилотен проект със зубри.Около 55 тарпана,  повече от 50 елена лопатара и над 20 благородни елена живеят свободно в природата на различни места в района.  НТЗ издаде карта и пътеводителза Източните Родопи, пътеводител Crossbill(за българската и гръцката част на планината), предназначен за любители на дивата природа и карта за вело- и пешеходни преходи , които популяризират района като висококачествена екодестинация.

Последно променена в Неделя, 16 Ноември 2014 12:08
rodopinews

Сайт за Новините в Родопите, такива каквито са !

www.rodopinews.com
Влезте, за да коментирате