Вторник, 08 Септември 2015 11:36

По проект на община Смолян е осигурен стълбищен робот в библиотеката за нуждите на хора с увреждания Избрана

Написана от

По  проект на община Смолян е осигурен стълбищен робот в библиотеката за нуждите на хора с увреждания

Община Смолян реализира проект, в рамките на който е доставен стълбищен робот в Регионалната библиотека „Николай Вранчев” за нуждите на хора с двигателни увреждания. Самоходното устройство е с гумени задвижващи вериги и  ще служи за преодоляване на стълбища от всякакъв тип инвалидни колички. Стълбищният робот със солидната си носеща конструкция ще помага на ползвателите на инвалидни колички, чрез закрепване на количката към него, да преодолява вътрешнии външни стълбища с постоянен наклон. Обслужването на устройството ще се извършва с минимални усилия от помощно лице, като се изискват минимум знания и специална подготовка за тази дейност. Съоръжението отговаря на всички норми за безопасност. Инвалидната количка ще се закрепва към съоръжението с помощта на осигурителни колани, които осигуряват безопасно използване.

Проектът „Осигуряване на достъп за хора с двигателни увреждания в Регионална библиотека "Николай Вранчев" – Смолян”, е финансиран от Агенция за хората с увреждания за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Общата му стойност е 20 450   лв. Изпълнението на проекта ще допринесе за цялостното подобряване и адаптиране на вътрешната среда в библиотеката  към нуждите на  хората с увреждания.  

 Пресцентър на община Смолян

rodopinews

Сайт за Новините в Родопите, такива каквито са !

www.rodopinews.com
Влезте, за да коментирате