Петък, 09 Март 2018 06:54

Административен съд – Смолян отмени Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин Избрана

Написана от

Административен съд – Смолян отмени Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин

 

Административен съд – Смолян отмени със свое решение Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение № 5 по протокол № 3 от 26.11.2015 г. на ОбС - Девин, изменен с решение № 6 по протокол №1 от 28.01.2016 г. и решение № 96 по протокол № 8 от 27.06.2016 г.

Делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Смолян. В протеста се навеждат доводи, че процедурата по приемане на правилника е била опорочена поради неспазване на чл.26 от Закона за нормативните актове, при което моли съда да постанови решение, с което да го отмени изцяло.В мотивите си съдът приема, че оспорения правилник е бил приет в нарушение на императивните изисквания не само на чл.26, ал.3, но и на чл.26, ал.4 ЗНА. Тъй като тези изисквания са от императивен характер и не могат да бъдат заместени с диспозитивни правила по усмотрение на Общински съвет, следва да се приеме, че процедурата по приемане на правилника е незаконосъобразна и същия следва да бъде отменен. При приемането на правилника не са били спазени изискванията той да бъде публикуван ведно с мотивите на интернет страницата на община за обществено обсъждане. Не е спазен и 30-дневния срок за обществено обсъждане, като същия преждевременно е приет на заседание на Общински съвет на 26.11.2015 г.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

rodopinews

Сайт за Новините в Родопите, такива каквито са !

www.rodopinews.com
Влезте, за да коментирате